Privacy Policy

Ons privacystatement.

Je krijgt van ons onze geupdate privacyverklaring, De nieuwe Privacy Policy van Massagetherapeut Yanira: Hier vertellen we je alles over wat we met je gegevens gaan doen wanneer je met ons samenwerkt. Deze update komt er naar aanleiding van de nieuwe GDPR wetgeving.

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw gegevens overmaakt, deel jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacyverklaring lees jij hoe we dit doen.

De privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.massagesalon-nostalgia.be beheerd door Glady Yanira, Hoogdorpstraat 56 3570 Alken en met ondernemingsnummer BE 0553 896 724

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaard jij onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op www.massagesalon-nostalgia.be

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens aan ons mee te delen:

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die jij ons meedeelt :

Mogen we dat zo maar?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is. We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. (bv: onze boekhouder) Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals je ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken:

Moesten we ooit alles verkopen of overdragen dan ...behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiele doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.De gegevens worden verwijderd 7 jaar na de beeindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op toegang en verbetering van jouw informatie. Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Glady Yanira, Hoogdorpstraat 56 in 3570 Alken.. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Glady Yanira, Hoogdorpstraat 56 in 3570 Alken. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw toestemming te allen tijde (geheel of gedeeltelijk) intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Glady Yanira, Hoogdorpstraat 56, 3570 Alken.

Wanneer jij een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan info@massagesalon-nostalgia.be Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werd gerespecteerd, kun je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

Bij Massagesalon Nostalgia nemen we dataveiligheid heel ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data.Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien je verdere vragen hebt over deze privacyverklaring, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door jouw verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier: info@massagesalon-nostalgia.be

Mailing niet leuk meer?

Uitschrijven mag altijd. Als je onze mailing liever niet meer wil krijgen dan kan je jezelf altijd uitschrijven. De link hiervoor staat onderaan elke mailing.

Massagesalon Nostalgia Updated Privacy Policy : aangepast op 14/12/2022

Terug naar de website